Thiết kế website bằng Dreamweaver 4.0

Thiết kế website bằng Dreamweaver 4.0

Xem kết quả:Bình Phú Gia Thực PhẩmBình Phú Gia Thực PhẩmBình Phú Gia Thực PhẩmBình Phú Gia Thực PhẩmBình Phú Gia Thực Phẩm / 34 Bình thườngTuyệt vời 

Thiết kế website bằng DreamweaverThiết kế web bằng dreamweaver

Thiết kế website với Dreamweaver 4.0

Cuốn sách dễ đọc hướng dẫn cách thiết kế website sử dụng Dreamweaver. Dreamweaver một công cụ Thiết kế web cao cấp. Xin giới thiệu cùng các bạn!

Giáo Trình Thiết Kế Web Bằng Dreamweaver MX 2004 (335 MB)

Chương 1: Các đặc điểm cơ bản về Dreamweaver MX 2004
 • Chào đón các bạn đến với Dreamweaver MX 2004
 • Khai thác vùng làm việc
 • Làm việc trong cửa sổ Document
 • Tạo và mở các tài liệu

Chương 2: Làm việc với các site Dreamweaver MX 2004

 • Quản lý các Website của bạn
 • Check in và check out các file
 • Che giấu các folder và file trong Website của bạn
 • Kiểm tra Website của bạn
 • Quản lý các thành phần Website và thư viện
 • Làm việc với các thành phần thư viện

Chương 3: Thiết kế các trang trong Dreamweaver MX 2004

 • Thiết kế các trang với CSS

 • Trình bày nội dung với các table

 • Trình bày các trang trong chế độ Layout

 • Sử dụng các khung

 • Quản lý các template

Chương 4: Thêm nội dung vào các trang web
 • Làm việc với các trang
 • Chèn và định dạng text vào trang web
 • Chèn hình ảnh vào trang web

Chương 5: Thao tác với Page Code

 • Tạo mã trong Dreamweaver
 • Hiệu chỉnh mã trong khung xem Design
Chương 6: Chuẩn bị để tạo các trang động
 • Cài đặt một trình ứng dụng Website
 • Các nối kết cơ sở dữ liệu cho những nhà phát triển ColdFusion

Chương 7: Cập nhật nội dung động vào các trang của Website

 • Tiến trình thiết kế trang web động
 • Cập nhật dữ liệu cho trang web của bạn
 • Thêm nội dung động vào các trang Website
 • Hiển thị các record cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng các dịch vụ Website

Tags : Thiết kế web bằng dreamweaver, Thiet ke web bang dreamweaver, Thiết kế Website bằng dreamweaver, Thiet ke Website bang dreamweaver, dreamweaver

ST : Cong ty thiet ke web Sai Gon

 

Chia sẽ Youtube

Chia sẽ Facebook

Chia sẽ Twitter

Rss Sai Gon Design

Yêu cầu thiết kế web

Yêu cầu thiết kế web

Bài mới Cẩm Nang Thiết Kế Web

Khách thiết kế website

Hiện có 22 khách Trực tuyến
Thiết kế website Học thiết kế web Thiết kế website bằng Dreamweaver 4.0